DOBROSTAN to miejsce na warszawskim Powiślu, w którym możesz skorzystać z profesjonalnej pomocy w problemach zdrowia psychicznego.

W życiu człowieka isteniją trzy poziomy szczęścia: wola życia, ogólny dobrostan psychiczny i zadowolenie z konkretnych dziedzin życia (Czapiński).

Gdy żyjemy w dobrostanie możemy bez przeszkód realizować ważne dla nas potrzeby i nawiązywać trwałe relacje z innymi ludźmi.

Poczucie dobrostanu jest jednak zależne od tego co dzieje się w naszym życiu. Jest ono subiektywne – dla każdego z nas znaczy co innego. Gdy brakuje dobrostanu zaczynamy odczuwać brak sensu życia, smutek, lęk i nie możemy realizować własnych planów.

Działania jakie podejmujemy w psychoterapii pomagają człowiekowi w osiągnięciu subiektywnego poczucia dobrostanu psychicznego. Dla każdego z nam może to oznaczać co innego: zadowolenie z bliskich relacji, pracy, samopoczucia, aktywności poza zawodowych lub stylu życia.