Dorota Zbińkowska

tel. 605 326 064

Jestem psychoterapeutką Gestalt. Aby przygotować się do zawodu psychoterapeuty ukończyłam Podyplomowe Studia „Psychosomatyka i somatopsychologia”na Uniwersytecie SWPS, 4-letnią szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz szereg specjalistycznych szkoleń w tym zakresie. Odbyłam dwuletni staż w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – szpital psychiatryczny w Pruszkowie, w dzielnicy Tworki. Przeszłam wieloletnią psychoterapię własną. Moją pracę poddaje stałej superwizji. Obecnie moją superwizorką jest pani Zofia Pierzchała, twórczyni IIPG w Krakowie. Jako samodzielny psychoterapeuta pracuję od 2018 roku.

Skutecznie pracuję z osobami dorosłymi lub młodymi dorosłymi w kryzysach życiowych, w tym w szczególności w kryzysach w związkach, kryzysach tożsamości, stanach lękowych, kryzysach zawodowych, przeciążeniem obowiązkami, sytuacjach związanych z wypaleniem zawodowym, trudnościami z poradzeniem sobie z emocjami, utracie sensu życia.

Pracę terapeutyczną opieram na gestaltowskiej fenomenologii, metody i techniki pracy dobieram tak aby zapewnić swoim klientom maksymalne poczucie bezpieczeństwa i więzi. Wierzę, że zaangażowanie w relację klient – psychoterapeuta i ciekawość drugiej osoby są tak samo ważne jak profesjonalne przygotowanie do zawodu.

Dodam jeszcze, że z pierwszego wykształcenia jestem magistrem ekonomii. Przez wiele lat byłam związana z biznesem i polityką.