Monika Osiecka

tel. 667 487 659

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka INTRA (2010). Poszerzam moją wiedzę i kompetencje, korzystając z dostępnych szkoleń i regularnej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, w miarę potrzeb korzystając z narzędzi innych podejść psychoterapeutycznych. Psychoterapię postrzegam jako towarzyszenie klientom na drodze do jak najpełniejszego samopoznania i budowania bądź odzyskiwania sprawczości we własnym życiu oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi. Wierzę, że sprzyja temu traktowanie człowieka jako psychologiczno-fizyczno-duchowej całości.

Zapraszam osoby powyżej 18 roku życia, które utraciły radość i poczucie sensu swojego istnienia, czują się bezradne wobec własnych nastrojów, znalazły się na życiowym zakręcie i nie wiedzą, co dalej, mają problemy w relacjach z innymi, żyją bądź żyły w relacji z osobą uzależnioną, wypaliły się zawodowo i szukają nowych kierunków rozwoju, odczuwają nieutulony żal po stracie bliskich, przeżyły doświadczenie psychozy, cierpią z powodu depresji czy zaburzeń lękowych, mają trudność w odnalezieniu się w świecie po latach spędzonych we wspólnotach religijnych, zakonnych czy kapłaństwie, stoją u progu ważnych decyzji i doświadczają związanych z nimi obaw lub po prostu chcą lepiej poznać siebie i potrzebują, żeby ktoś im w tym pomógł.

www.psychoterapia-osiecka.pl