Monika Wyrzykowska

tel. 602 613 003

Jestem psychoterapeutką w procesie certyfikacji w humanistycznym nurcie egzystencjalnym oraz logoterapii Viktora Frankla. Certyfikuję się w ramach 6-letniego szkolenia prowadzonego w stowarzyszeniu GLE (International Society of Logotherapy and Existential Analysis) przez dr Alfrieda Längle. Ukończyłam kierunek Psychosomatyka i Somatopsychologia na Uczelni SWPS. Tematem psychosomatyki, a szczególnie psychodermatologii zajmuję się od 12 lat, od kiedy założyłam Fundację Alabaster działająca na rzecz osób z atopowym zapaleniem skóry i innymi chorobami atopowymi (w tym alergiami). Od 11 lat prowadzę warsztaty i szkolenia nakierowane na polepszenie dobrostanu osób chorych, poprawę komunikacji lekarz-pacjent i relacji międzyludzkich. Przez 15 lat pracowałam w bankowości piastując kierownicze stanowiska. Jestem również konsultantką Ajurwedy I stopnia. W pracy z ludźmi stosuję podejście fenomenologiczne i holistyczne, traktując zdrowie jako pełny dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy.

Zapraszam na terapię osoby:

– zainteresowane poszukiwaniem sensu i zgody na prawdziwego siebie,

– odczuwające brak satysfakcji i poczucia sensu w życiu lub w związku,

– przeżywające kryzys,

– mające poczucie, że ich relacja ze światem lub bliskimi nie daje im spełnienia,

– mające trudność z zaufaniem dotyczącym własnej wartości i budowaniem pewności siebie,

– nie radzące sobie ze zmianą lub transformacją,

– w kryzysie emocjonalnym,

– odczuwające wewnętrzny chaos,

– przechodzące trudny okres w związku z żałobą lub stratą,

– osoby z zaburzeniami odżywiania,

– osoby podejrzewające, że ich stan psychiczny ma związek z pogorszeniem zdrowia.

Przeszłam wieloletnią psychoterapię własną. Moją pracę poddaję stałej superwizji.

Zapraszam do kontaktu.