Monika Ziółkowska – Szyszka

tel. 609 668 306

Jestem psychologiem, socjologiem oraz psychoterapeutą w trakcie czwartego roku szkolenia w Szkole Psychoterapii Gestalt akredytowanej przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy).

W relacji terapeutycznej ważna jest dla mnie empatia, akceptacja i zaufanie.
Wierzę w realną zmianę, która dzieje się w wyniku działania psychoterapii. Doświadczam tego, jak pod wpływem terapii zmienia się postrzeganie wielu problemów i jaki to ma w konsekwencjif wpływ na życie, funkcjonowanie w różnych środowiskach oraz relacje z innymi ludźmi.

Działanie terapii prowadzonej w nurcie humanistycznym jakim jest Gestalt, ma na celu, abyś poczuł siebie „tu i teraz”, z całym swoim bagażem doświadczeń, które sprawiły, jak teraz funkcjonujesz. Ważne jest dla mnie, aby w relacji terapeutycznej zauważyć te doświadczenia, przyjrzeć się im, aby wreszcie zobaczyć na ile determinują one bycie w teraźniejszości. 

Doświadczenie zawodowe psychoterapeutyczne zdobywałam prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną, a także podczas stażu w Stowarzyszeniu OPTA.

Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi doświadczającymi stresu, zaburzeń emocjonalnych, stanów lękowych, depresyjnych, będącymi w żałobie bądź trudnej sytuacji  życiowej.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.