Beata Krzyżyńska

tel. 504 172 208

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS oraz psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia klinicznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku resocjalizacja i socjoterapia oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. 

Ukończyłam kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment® – terapia funkcji poznawczych i kurs certyfikacyjny – Trener Umiejętności Społecznych (TUS SST), oraz szkolenie Brainspotting (BSP)  w zakresie zastosowania w terapii traumy (w tym kompleksowej traumy i dysocjacji) i w zaburzeniach somatycznych, a także wiele specjalistycznych szkoleń doskonalących warsztat terapeutyczny m.in. RTZ (Racjonalna Terapii Zachowania), Cykl doświadczenia – psychoterapia par, Praca z traumą w psychoterapii Gestalt, Gestaltowskie doświadczenia korektywne w oparciu o teorię charakterologiczno-rozwojową.

Posiadam również tytuł TRE® Providera, uprawniający do pracy z traumą, stresem i napięciami poprzez ciało metodą Trauma Releasing Excercises – TRE®. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu klinicznego na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – Szpitalu Tworkowskim oraz pracując m.in. na oddziale psychiatrycznym  Mazowieckiego Szpitala Allenort – Centrum Terapii Myśliborska.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi zmagającymi się m.in. z kryzysami psychicznymi, traumą, zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami w relacjach interpersonalnych, niską samooceną,  żałobą i stratą.

Zapraszam na terapię indywidualną, par oraz indywidualne lub grupowe sesje pracy z ciałem metodą TRE®. W pracy postępuję zgodnie z kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty Gestalt. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.