Zespół

Eliza Gniado

Jestem psychoterapeutką Gestalt. Pracuję z osobami dorosłymi w kryzysie, żałobie, po trudnych doświadczeniach, z depresją, lękami, mającymi problemy w relacjach, związkach, które chcą dokonać zmian. Zapraszam osoby indywidualnie oraz pary.

Ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, oraz szkolenie pierwszego stopnia z terapii EMDR. Ukończyłam szkolenia specjalistyczne: Psychoterapii Par, Pracy ze snem, Gestaltowskie doświadczenie korektywne.Przeszłam wieloletnią psychoterapię własną. Moją pracę poddaje stałej superwizji. Obecnie moją superwizorką jest Zofia Pierzchała. Przez wiele lat związana byłam z biznesem – prowadziłam szkolenia i coachingi indywidualne. Wciąż równolegle realizuję te działania.

tel. 501 244 336

Błażej Puziak

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i trenerem grupowym. Ukończyłem 4 – letnie całościowe szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Posiadam certyfikat psychoterapeuty Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt (EAGT). Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Posiadam również certyfikat I stopnia w terapii EMDR. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w trakcie stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologi w Warszawie.

Pracuję z osobami dorosłymi doświadczającymi depresji, lęków, problemów w relacjach, samotności lub nadmiernego stresu.

Zapraszam na • konsultacje psychologiczne • psychoterapię indywidualną dorosłych, •terapię EMDR • autorskie programy rozwoju osobistego.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

tel. 510 901 158

Współpracownicy

Aleksandra Ołtarzewska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną. Ukończyłam szkolenia w nurcie psychoanalitycznym oraz gestalt- Studium psychoterapii Analitycznej w Warszawie oraz Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.

Prowadzę terapię problemów natury psychologicznej takich jak:

 • nerwice, stany lękowe, ataki paniki,
 • zaburzenia osobowości,
 • problemy emocjonalne,
 • trudności w kontaktach społecznych,
 • depresja, poczucie pustki, braku sensu życia,
 • stres, kryzys życiowy,
 • problemy ze snem, zaburzenia odżywiania,
 • niska samoocena,
 • problematyka osób LGBT.

tel 691 500 402

Anna Szyniszewska – Łukasik

Pracuję w podejściu holistycznym, gdzie równie ważny jest umysł, ciało i emocje. Towarzyszę w znajdowaniu swojej indywidualnej drogi, w dojściu do siebie i zdrowia. Praktykuję medytację. Korzystam z wiedzy oraz współczesnych odkryć nauki i mojego różnorodnego doświadczenia zawodowego i życiowego. 

Jestem mgr psychologii, z 20 letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką DMP Dance Movement Psychotheraphy, gdzie standardy ustala EADMT (European Association Dance Movement Theraphy).

Pracuję z ludźmi, którzy zmagają się z depresją, lękiem, niemożnością poradzenia sobie z emocjami, nieumiejętnością regulacji emocji, trudnościami w pracy, samotnością i niską samooceną, kryzysami. Towarzyszę w pracy z trudnymi wyborami życiowymi, problemami w relacjach z ludźmi, w związkach. Pracuję również w obszarze psychosomatyki, odczuwania braku przyjemności i nadmiernego obciążenia, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem, jak i z osobami zainteresowanymi poprawą jakości swojego życia, większej lekkości i zdrowia.

Zapraszam na indywidualne konsultacje (od 1 do 4 spotkań), po których zarówno Klient, jak i ja podejmujemy decyzję co do dalszej pracy. 

Pracuje wykorzystując różnorodne metody m.in.:  metody aktywnej wyobraźni, eksperymenty, ruch w tym metodę ruchu autentycznego mającego swe źródło w analizie Junga, wykorzystuję elementy dramy, podejść systemowych, często korzystam z relaksacji i wizualizacji, wprowadzam interwencje bioenergetyczne Lowena, a czasem po prostu towarzyszę w tym, co jest.  

Co proponuję: konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, pomoc w kryzysach życiowych, wsparcie zmiany i rozwój świadomości, psychoedukację.

I also offer psychotherapy in English.

tel. 501 200 201

Dorota Zbińkowska

Jestem psychoterapeutką Gestalt. Aby przygotować się do zawodu psychoterapeuty ukończyłam Podyplomowe Studia „Psychosomatyka i somatopsychologia”na Uniwersytecie SWPS, 4-letnią szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz szereg specjalistycznych szkoleń w tym zakresie. Odbyłam dwuletni staż w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – szpital psychiatryczny w Pruszkowie, w dzielnicy Tworki. Przeszłam wieloletnią psychoterapię własną. Moją pracę poddaje stałej superwizji. Obecnie moją superwizorką jest pani Zofia Pierzchała, twórczyni IIPG w Krakowie. Jako samodzielny psychoterapeuta pracuję od 2018 roku.

Skutecznie pracuję z osobami dorosłymi lub młodymi dorosłymi w kryzysach życiowych, w tym w szczególności w kryzysach w związkach, kryzysach tożsamości, stanach lękowych, kryzysach zawodowych, przeciążeniem obowiązkami, sytuacjach związanych z wypaleniem zawodowym, trudnościami z poradzeniem sobie z emocjami, utracie sensu życia.

Pracę terapeutyczną opieram na gestaltowskiej fenomenologii, metody i techniki pracy dobieram tak aby zapewnić swoim klientom maksymalne poczucie bezpieczeństwa i więzi. Wierzę, że zaangażowanie w relację klient – psychoterapeuta i ciekawość drugiej osoby są tak samo ważne jak profesjonalne przygotowanie do zawodu.

Dodam jeszcze, że z pierwszego wykształcenia jestem magistrem ekonomii. Przez wiele lat byłam związana z biznesem i polityką.

tel. 605 32 60 64

Anna Wiśniewska

Jestem psycholożką i certyfikowaną psychoterapeutką Gestalt. Ukończyłam 4-letnią całościową szkołę psychoterapeutów w Instytucie Gestalt w Krakowie akredytowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt (EAGT). Ukończyłam również studia podyplomowe „Uważność i współczucie – fundamenty, badania i psychoterapia” w SWPS w Warszawie, a następnie kurs nauczycielski MBCT organizowany przez Fundację Rozwoju Mindfullness akredytowany przez Oxford Mindfullness Centre. MBCT to program terapii poznawczej opartej na uważności zapobiegający nawrotom depresji i stanów lękowych. Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.

Regularnie korzystam z superwizji. W pracy kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam na międzynarodowych konferencjach i warsztatach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. współpracując z Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o. na oddziale Patologii Ciąży, Położnictwa oraz na oddziale Ginekologii, a także na stażu w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Tworki). Wcześniej, przez 12 lat pracowałam w bankowości.

Zapraszam osoby, które przeżywają trudny okres w życiu, doświadczają samotności, trudności w relacjach, cierpią z powodu żałoby, obniżonego nastroju, lęku, zagubienia, ciągłego stresu czy dolegliwości psychosomatycznych, a także kobiety w ciąży i po porodzie.

Pracuję z osobami dorosłymi, parami i nastolatkami od 16 roku życia.

Proces psychoterapii jest dla mnie podróżą, podczas której towarzyszę moim klientom i klientkom w odkrywaniu siebie, swoich potrzeb i zasobów, aby mogli sięgnąć po sprawczość i zaufać swojemu wewnętrznemu kompasowi. 

Tel. 601 92 00 94

Monika Ziółkowska – Szyszka

Jestem psychoterapeutką Gestalt oraz psychologiem i socjologiem.
Ukończyłam 4 letnią Szkołę Psychoterapii w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym (akredytacja European Association for Gestalt Therapy).

Działanie terapii prowadzonej w nurcie humanistycznym jakim jest Gestalt, ma na celu, abyś poczuł siebie „tu i teraz”, z całym swoim bagażem doświadczeń, które sprawiły, jak teraz funkcjonujesz.
Ważne jest dla mnie, aby w relacji terapeutycznej, opartej na zaufaniu i akceptacji, zauważyć te doświadczenia, przyjrzeć się im, aby zobaczyć na ile determinują one bycie w teraźniejszości.

Pracuję terapeutycznie z osobami dorosłymi doświadczającymi stresu, zaburzeń emocjonalnych, stanów lękowych, depresyjnych, z osobami współuzależnionymi oraz z DDA.

Pracuję również z młodzieżą.

Doświadczenie zawodowe psychoterapeutyczne zdobywałam prowadząc prywatną praktykę psychoterapeutyczną, a także podczas stażu w Stowarzyszeniu OPTA.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

tel. 609 668 306

Monika Osiecka

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim (1997) oraz czteroletnią Szkołę Psychoterapii Ośrodka INTRA (2010). Poszerzam moją wiedzę i kompetencje, korzystając z dostępnych szkoleń i regularnej superwizji u superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Pracuję w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym, w miarę potrzeb korzystając z narzędzi innych podejść psychoterapeutycznych. Psychoterapię postrzegam jako towarzyszenie klientom na drodze do jak najpełniejszego samopoznania i budowania bądź odzyskiwania sprawczości we własnym życiu oraz tworzenia satysfakcjonujących relacji z innymi. Wierzę, że sprzyja temu traktowanie człowieka jako psychologiczno-fizyczno-duchowej całości.

Zapraszam osoby powyżej 18 roku życia, które utraciły radość i poczucie sensu swojego istnienia, czują się bezradne wobec własnych nastrojów, znalazły się na życiowym zakręcie i nie wiedzą, co dalej, mają problemy w relacjach z innymi, żyją bądź żyły w relacji z osobą uzależnioną, wypaliły się zawodowo i szukają nowych kierunków rozwoju, odczuwają nieutulony żal po stracie bliskich, przeżyły doświadczenie psychozy, cierpią z powodu depresji czy zaburzeń lękowych, mają trudność w odnalezieniu się w świecie po latach spędzonych we wspólnotach religijnych, zakonnych czy kapłaństwie, stoją u progu ważnych decyzji i doświadczają związanych z nimi obaw lub po prostu chcą lepiej poznać siebie i potrzebują, żeby ktoś im w tym pomógł.

Tel. 667 487 659

Urszula Rakowska

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia. Kieruję moją praktykę do osób, które cierpią z powodu wewnętrznych konfliktów, zaburzeń nastroju, depresji, lęków, problemów w relacjach, trudności w rodzinie, rozterek egzystencjalnych, doświadczających kryzysów rozwojowych, problemów tożsamościowych, trudności w związkach i relacjach.

W swojej pracy kieruję się poszanowaniem indywidualności każdego człowieka. Wspieram w odnajdywaniu źródeł konfliktów i cierpienia, pomagam odkrywać wewnętrzne zasoby i potrzeby, aby móc odzyskać siłę i odpowiedzialność za własne życie. W swojej pracy kieruję się założeniem, że wzajemna szczera wymiana myśli, uczuć i wyobrażeń pomiędzy klientem i terapeutą buduje prawdziwy kontakt, który ma moc uzdrawiania.

Posiadam wieloletnie doświadczenie zawodowe w pracy z ludźmi, które zdobywałam pracując w Klinice Psychiatrycznej i Leczenia Uzależnień w Dubiu oraz w Warszawskim
Centrum Pomocy Rodzinie. Swoje umiejętności terapeutyczne szkolę w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt. Dodatkowo ukończyłam I stopień Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, oraz studia podyplomowe z zakresu psychologii i interwencji kryzysowej, bajkoterapii oraz terapii małżeństw i par.

Tel. 693078126

Piotr Gregorczyk

Jestem psychoterapeutą Gestalt i coachem metody Podróż Bohatera z Certyfikatem IES.  Wspieram w gabinecie terapeutycznym osoby dorosłe oraz pary w kryzysie życiowym. Jako psychoterapeuta pracuję z osobami doświadczającymi stanów lękowych, depresji, wybuchów agresji oraz tymi, którzy doświadczają trudności w budowaniu relacji i kontakcie z innymi. Zajmuję się też problematyką osób należących do grupy LGBT, cudzoziemców mieszkających w Polsce oraz par międzykulturowych. W roli coacha wspiera tych, którzy marzą o zmianie, ale brakuje im energii i motywacji, aby się jej podjąć. 

Posługuję się językiem polskim, angielskim i hiszpańskim. 

Ukończyłem 4 letnie całościowe szkolenie w Szkole Psychoterapeutów Gestalt w Instytucie Gestalt w Krakowie. Poddaję moją pracę regularnej superwizji indywidualnej i grupowej. 

Posiadam Certyfikat 101 Analizy Transakcyjnej EATA oraz brałem udział w szeregu szkoleń w programie Praktyk Analizy Transakcyjnej Erica Berne. Poza gabinetem pracuję jako tłumacz podczas międzynarodowych warsztatów oraz trener kompetencji miękkich w zespołach i organizacjach. 

Tel. 694 649 716

Małgorzata Różycka

Jestem psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką pracy z ciałem, psychoterapeutką Gestalt i trenerką. Ukończyłam także dwustopniowe szkolenie z terapii EMDR oraz kurs Łagodnej Bioenergetyki dr Evy Reich. Przeszłam wieloletnią psychoterapię własną. Doskonalę swoje umiejętności podczas dodatkowych szkoleń związanych z psychoterapią oraz pracą z ciałem a także podczas regularnej superwizji. 

Zapraszam na terapię osoby:

 • cierpiące z powodu nadmiernego stresu, lęków
 • którym trudno jest poradzić sobie z codziennymi problemami
 • którym trudno jest zaakcepceptować, docenić siebie 
 • przeżywające emocie, które trudno im wyrazić
 • mające trudności w nawiązywanu satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi
 • cierpiące na depresję
 • doświadczające dolegliwości fizycznych, których przyczyn nie rozumieją

Zapraszam także osoby, które chcą lepiej poznać i zrozumieć siebie, uzyskać wsparcie, odkryć swój potencjał, odzyskać witalność, siłę i spokój poprzez nawiązanie lepszego kontaktu z własnym ciałem.

W spotkaniu z drugą osobą ważny jest dla mnie autentyczny kontakt, uważność, otwartość na świat drugiej osoby, budowanie poczucia bezpieczeństwa, zaufania. Towarzyszę w odkrywaniu nowych sposobów funkcjonowania, rozpoznawaniu i wyrażaniu emocji, odnajdywaniu potencjału, zasobów. Wierzę, że każda osoba przy odpowiedniej motywacji do zmiany i wsparciu jest w stanie dotrzeć do swoich zasobów, które pomagają w zdrowieniu i dążeniu do bardziej harmonijnego życia.

Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi i z młodzieżą. 

Tel. 605 632 672