Zespół

Eliza Gniado

Jestem psychoterapeutką Gestalt. Pracuję z osobami dorosłymi w kryzysie, żałobie, po trudnych doświadczeniach, z depresją, lękami, mającymi problemy w relacjach, związkach, które chcą dokonać zmian. Zapraszam osoby indywidualnie oraz pary.

Ukończyłam 4-letnią szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, oraz szkolenie pierwszego stopnia z terapii EMDR. Ukończyłam szkolenia specjalistyczne: Psychoterapii Par, Pracy ze snem, Gestaltowskie doświadczenie korektywne.Przeszłam wieloletnią psychoterapię własną. Moją pracę poddaje stałej superwizji. Obecnie moją superwizorką jest Zofia Pierzchała. Przez wiele lat związana byłam z biznesem – prowadziłam szkolenia i coachingi indywidualne. Wciąż równolegle realizuję te działania.

tel. 501 244 336

Błażej Puziak

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i trenerem grupowym. Ukończyłem 4 – letnie całościowe szkolenie w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie. Jestem absolwentem Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Posiadam również certyfikat I stopnia w terapii EMDR. 

Doświadczenie zawodowe zdobywałem w trakcie stażu w Instytucie Psychiatrii i Neurologii oraz w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Psychoterapii i Profilaktyki w Warszawie. 

W pracy terapeutycznej wierzą w ogromną rolę relacji budującej się między osobami. Jestem przekonany, że ciekawość drugiego człowieka i wspólne poszukiwanie rozwiązań może pomóc wprowadzać trwałe zmiany w życiu.

Zapraszam na • konsultacje psychologiczne • psychoterapię indywidualną młodzieży i dorosłych, •terapię EMDR, • autorskie programy rozwoju osobistego.

tel. 510 901 158

Współpracownicy

Katarzyna Ostrowska

Jestem psychoterapeutką Gestalt w trakcie certyfikacji. Od 8 lat pracuję wspierając oraz pomagając w rozwoju oraz trudnościach.

Pracuję z osobami, które:

 • doświadczają trudności emocjonalnych i z relacjami
 • chcą poszerzyć świadomość oraz odkryć motywacje swoich działań
 • są w kryzysie i w trudnych sytuacjach
 • chcą zmiany w swoim życiu

 Wiem, że każde z nas posiada własną, niepowtarzalną fenomenologię – osobista historia, doświadczenia i „pakiet wrodzony” jak np. temperament. 
To wszystko składa się na niepowtarzalną osobę, którą jesteś. Dzięki temu każda relacja jest inna, unikatowa. I to relacja między dwójką ludzi jest czymś, co wspiera, pomaga i leczy.

tel. 694 626 633

Aleksandra Ołtarzewska

Jestem certyfikowaną psychoterapeutką psychoanalityczną. Ukończyłam szkolenia w nurcie psychoanalitycznym oraz gestalt- Studium psychoterapii Analitycznej w Warszawie oraz Instytut Terapii Gestalt w Krakowie.

Prowadzę terapię problemów natury psychologicznej takich jak:

 • nerwice, stany lękowe, ataki paniki,
 • zaburzenia osobowości,
 • problemy emocjonalne,
 • trudności w kontaktach społecznych,
 • depresja, poczucie pustki, braku sensu życia,
 • stres, kryzys życiowy,
 • problemy ze snem, zaburzenia odżywiania,
 • niska samoocena,
 • problematyka osób LGBT.

tel 691 500 402

Anna Szyniszewska – Łukasik

Pracuję w podejściu holistycznym, gdzie równie ważny jest umysł, ciało i emocje. Towarzyszę w znajdowaniu swojej indywidualnej drogi, w dojściu do siebie i zdrowia. Praktykuję medytację. Korzystam z wiedzy oraz współczesnych odkryć nauki i mojego różnorodnego doświadczenia zawodowego i życiowego. 

Jestem mgr psychologii, z 20 letnim doświadczeniem w pracy z ludźmi. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką DMP Dance Movement Psychotheraphy, gdzie standardy ustala EADMT (European Association Dance Movement Theraphy).

Pracuję z ludźmi, którzy zmagają się z depresją, lękiem, niemożnością poradzenia sobie z emocjami, nieumiejętnością regulacji emocji, trudnościami w pracy, samotnością i niską samooceną, kryzysami. Towarzyszę w pracy z trudnymi wyborami życiowymi, problemami w relacjach z ludźmi, w związkach. Pracuję również w obszarze psychosomatyki, odczuwania braku przyjemności i nadmiernego obciążenia, nieumiejętności radzenia sobie ze stresem, jak i z osobami zainteresowanymi poprawą jakości swojego życia, większej lekkości i zdrowia.

Zapraszam na indywidualne konsultacje (od 1 do 4 spotkań), po których zarówno Klient, jak i ja podejmujemy decyzję co do dalszej pracy. 

Pracuje wykorzystując różnorodne metody m.in.:  metody aktywnej wyobraźni, eksperymenty, ruch w tym metodę ruchu autentycznego mającego swe źródło w analizie Junga, wykorzystuję elementy dramy, podejść systemowych, często korzystam z relaksacji i wizualizacji, wprowadzam interwencje bioenergetyczne Lowena, a czasem po prostu towarzyszę w tym, co jest.  

Co proponuję: konsultacje psychologiczne, psychoterapię indywidualną, pomoc w kryzysach życiowych, wsparcie zmiany i rozwój świadomości, psychoedukację.

I also offer psychotherapy in English.

tel. 501 200 201

Dorota Zbińkowska

Jestem psychoterapeutką Gestalt. Aby przygotować się do zawodu psychoterapeuty ukończyłam Podyplomowe Studia „Psychosomatyka i somatopsychologia”na Uniwersytecie SWPS, 4-letnią szkołę psychoterapii w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie oraz szereg specjalistycznych szkoleń w tym zakresie. Odbyłam dwuletni staż w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – szpital psychiatryczny w Pruszkowie, w dzielnicy Tworki. Przeszłam wieloletnią psychoterapię własną. Moją pracę poddaje stałej superwizji. Obecnie moją superwizorką jest pani Zofia Pierzchała, twórczyni IIPG w Krakowie. Jako samodzielny psychoterapeuta pracuję od 2018 roku.

Skutecznie pracuję z osobami dorosłymi lub młodymi dorosłymi w kryzysach życiowych, w tym w szczególności w kryzysach w związkach, kryzysach tożsamości, stanach lękowych, kryzysach zawodowych, przeciążeniem obowiązkami, sytuacjach związanych z wypaleniem zawodowym, trudnościami z poradzeniem sobie z emocjami, utracie sensu życia.

Pracę terapeutyczną opieram na gestaltowskiej fenomenologii, metody i techniki pracy dobieram tak aby zapewnić swoim klientom maksymalne poczucie bezpieczeństwa i więzi. Wierzę, że zaangażowanie w relację klient – psychoterapeuta i ciekawość drugiej osoby są tak samo ważne jak profesjonalne przygotowanie do zawodu.

Dodam jeszcze, że z pierwszego wykształcenia jestem magistrem ekonomii. Przez wiele lat byłam związana z biznesem i polityką.

tel. 605 32 60 64

Beata Krzyżyńska

Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu SWPS oraz psychoterapeutką Gestalt w trakcie szkolenia klinicznego w Wielkopolskiej Szkole Psychoterapii Gestalt w Poznaniu. Jestem także absolwentką studiów podyplomowych na kierunku resocjalizacja i socjoterapia oraz studiów podyplomowych z przygotowania pedagogicznego. 

Ukończyłam kurs terapeutyczny z zakresu stosowania Metody Feuersteina – Instrumental Enrichment® – terapia funkcji poznawczych i kurs certyfikacyjny – Trener Umiejętności Społecznych (TUS SST), oraz szkolenie Brainspotting (BSP)  w zakresie zastosowania w terapii traumy (w tym kompleksowej traumy i dysocjacji) i w zaburzeniach somatycznych, a także wiele specjalistycznych szkoleń doskonalących warsztat terapeutyczny m.in. RTZ (Racjonalna Terapii Zachowania), Cykl doświadczenia – psychoterapia par, Praca z traumą w psychoterapii Gestalt, Gestaltowskie doświadczenia korektywne w oparciu o teorię charakterologiczno-rozwojową.

Posiadam również tytuł TRE® Providera, uprawniający do pracy z traumą, stresem i napięciami poprzez ciało metodą Trauma Releasing Excercises – TRE®. Doświadczenie zawodowe zdobywałam podczas stażu klinicznego na oddziale ogólnopsychiatrycznym w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza – Szpitalu Tworkowskim oraz pracując m.in. na oddziale psychiatrycznym  Mazowieckiego Szpitala Allenort – Centrum Terapii Myśliborska.

Specjalizuję się w pracy z osobami dorosłymi zmagającymi się m.in. z kryzysami psychicznymi, traumą, zaburzeniami osobowości, depresją i innymi zaburzeniami nastroju, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami psychosomatycznymi, trudnościami w relacjach interpersonalnych, niską samooceną,  żałobą i stratą.

Zapraszam na terapię indywidualną, par oraz indywidualne lub grupowe sesje pracy z ciałem metodą TRE®. W pracy postępuję zgodnie z kodeksem etycznym psychologa i psychoterapeuty Gestalt. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

tel. 504 172 208

Anna Wiśniewska

Jestem psycholożką i psychoterapeutką Gestalt. Ukończyłam 4-letnią całościową szkołę psychoterapeutów w Instytucie Gestalt w Krakowie. Ukończyłam również studia podyplomowe „Uważność i współczucie – fundamenty, badania i psychoterapia” w SWPS w Warszawie, a następnie kurs nauczycielski MBCT organizowany przez Fundację Rozwoju Mindfullness akredytowany przez Oxford Mindfullness Centre. MBCT to program terapii poznawczej opartej na uważności zapobiegający nawrotom depresji i stanów lękowych. Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej.

Regularnie korzystam z superwizji. W pracy kieruję się Kodeksem Etyki Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Swoją wiedzę i umiejętności poszerzam na międzynarodowych konferencjach i warsztatach. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. współpracując z Centrum Medycznym Żelazna sp. z o.o. na oddziale Patologii Ciąży, Położnictwa oraz na oddziale Ginekologii, a także na stażu w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie (Tworki).

Zapraszam osoby, które przeżywają trudny okres w życiu, doświadczają samotności, trudności w relacjach, cierpią z powodu żałoby, obniżonego nastroju, lęku, zagubienia, ciągłego stresu czy dolegliwości psychosomatycznych, a także kobiety w ciąży i po porodzie.

Pracuję z osobami dorosłymi, parami i nastolatkami od 16 roku życia.

Proces psychoterapii jest dla mnie podróżą, podczas której towarzyszę moim klientom i klientkom w odkrywaniu siebie, swoich potrzeb i zasobów, aby mogli sięgnąć po sprawczość i zaufać swojemu wewnętrznemu kompasowi. 

Tel. 601 92 00 94